Rezultatų: 3

Naftos gaudyklės

Prekiaujame naftos gaudyklėmis (atskirtuvais) našumas nuo 2 iki 20 l/s
Gali būti komplektuojami su papildomu smėlio nusodintuvu arba be jo
Vertikalūs arba horizontalūs

Riebalų gaudyklės

Pagrindinė riebalų gaudyklių (atskirtuvų) paskirtis- maisto gamybos įmonių (valgyklų, kavinių, restoranų, kepyklų ir kt.) nuotekų pirminis valymas, prieš nuotekas išleidžiant į nuotakyną. Gamybos metu susidarę riebalai atskiriami nuo vandens ir kaupiasi įrenginio rezervuaro paviršiuje. Riebalų skirtuvai privalo būti įrengti, jei įmonėje ar visuomeniniame pastate per parą su nuotekomis yra išleidžiama daugiau kaip 1 kg riebalų. Riebalais vadinami gyvulinės ir augalinės kilmės riebalai, kurių tankis mažesnis kaip 0,95 g/cm3.

Smėlio gaudyklės

Smėlio gaugyklė – įrenginys smėliui ir panašioms mineralinėms medžiagoms nuo nuotekų atskirti. Smėlio gaudyklėse iš buitinių nuotekų išskirtuose teršaluose yra daug smėlio, žvyro, šlako ir kitų kietų mineralinių medžiagų, kurios yra smulkesnės už nuotekose esančius organinės kilmės teršalus. Smėlio gaudyklėse nusėda teršalai, kurių savitasis sunkis yra apie 2,65.