Riebalų gaudyklės (atskirtuvai) gali būti naudojami:

  • Viešbučiuose, moteliuose, restoranuose, kituose visuomeninėse įstaigose kuriose ruošiamas maistas;
  • Maisto perdirbimo gamyklose;
  • Skerdyklose;
  • Mėsos ir dešrų gamyklose;
  • Aliejaus gamyklose;
  • Konditerijos įmonėse;
  • Muilo ir kitų higienos prekių gamyklose;
  • Kitose pramonės įmonėse ar visuomeninėse įstaigos

 

Našumas: 1 – 20 l/s

Vertikalios arba horizontalios formos

Pagrindinė riebalų gaudyklių (atskirtuvų) paskirtis- maisto gamybos įmonių (valgyklų, kavinių, restoranų, kepyklų ir kt.) nuotekų pirminis valymas, prieš nuotekas išleidžiant į nuotakyną. Gamybos metu susidarę riebalai atskiriami nuo vandens ir kaupiasi įrenginio rezervuaro paviršiuje. Riebalų skirtuvai privalo būti įrengti, jei įmonėje ar visuomeniniame pastate per parą su nuotekomis yra išleidžiama daugiau kaip 1 kg riebalų. Riebalais vadinami gyvulinės ir augalinės kilmės riebalai, kurių tankis mažesnis kaip 0,95 g/cm3.

Užklausa