Smėlio gaudyklės gali būti naudojamos:

  • Pramonės įmonėse
  • Skerdyklose
  • Maisto perdirbimo įmonėse
  • Gamtinių išteklių perdirbimo įmonėse
  • Stovėjimo aikštelėse
  • Požeminiuose automobilių parkinguose

 

Gaminami vertikalios ir horizontalios formos

Smėlio gaudyklės – įrenginys smėliui ir panašioms mineralinėms medžiagoms nuo nuotekų atskirti. Smėlio gaudyklėse iš buitinių nuotekų išskirtuose teršaluose yra daug smėlio, žvyro, šlako ir kitų kietų mineralinių medžiagų, kurios yra smulkesnės už nuotekose esančius organinės kilmės teršalus. Smėlio gaudyklėse nusėda teršalai, kurių savitasis sunkis yra apie 2,65.

Užklausa