Prekiaujame naftos gaudyklėmis (atskirtuvais) našumas nuo 2 iki 20 l/s

Gali būti komplektuojami su papildomu smėlio nusodintuvu arba be jo

Vertikalūs arba horizontalūs

Naftos produktų gaudyklės (atskirtuvai) skirti lengvųjų naftos produktų atskyrimui iš lietaus nuotekų. Naftos skirtuvai gali būti naudojami pirminiam nuotekų apvalymui, prieš išleidžiant lietaus nuotekas į lietaus nuotakyną arba galutiniam nuotekų išvalymui, prieš išleidžiant į vandens telkinius. Naftos atskirtuvai veikia gravitaciniu principu, atskirdami sunkesnį vandenį nuo lengvesnių naftos produktų. Naftos skirtuvai gali būti naudojami degalinėse, stovėjimo aikštelėse, auto remonto dirbtuvėse, geležinkeliuose, uostose, pramonės įmonėse, ar kitose vietose, kuriose galimas naftos produktų nutekėjimas.

Užklausa